بازداشت جمال دفتردار از سرکرده های گردانهای عبدالله عزام در لبنان

آفریقا و خاورمیانه

منابع لبنانی از بازداشت جمال دفتردار یکی از سرکرده های گردانهای عزالدین عزام در بقاع غربی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار، ارتش لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای امنیتی بامداد امروز موفق به بازداشت جمال دفتر دار یکی از سرکرده های گردانهای عبدالله عزام  دریکی از روستاهای بقاع غربی شدند.

در این بیانیه آمده است: یکی از افراد مسلح هنگامی که قصد داشت با نارنجک دستی به نیروهای مسلح حمله کند در اثر تیراندازی نیروهای ارتش کشته شد.

ارتش لبنان از شروع روند بازجویی از این فرد بازداشت شده خبر دادند.