المنار اعلام کرد:

دیدار نمایندگان گروههای مخالف با ولیعهد بحرین

آفریقا و خاورمیانه

یک رسانه لبنانی به نقل از منابع بحرینی از دیدار نمایندگان مخالفان با ولیعهد این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار،  گروههای عمده مخالفان بحرینی شامل جمعیت الوفاق ملی اسلامی، جمعیت العمل الوطنی الدیمقراطی (وعد)، جمعیت التجمع القومی الدیمقراطی، جمعیت التجمع الوطنی الدیمقراطی الوحدوی و جمعیت الإخاء الوطن با صدور بیانیه ای از دیدار از دیدار نمایندگان این پنج گروه با سلمان بن حمد آل خلیفه ولیعهد این کشور خبر دادند.

در این بیانیه آمده است: در این دیدار راههای گفتگوی فراگیر و دائم که خواسته های همه بحرینی ها را در زمینه آزادی و برابری،عدالت و تحول دموکراتیک برآورده کند بررسی شد.

مخالفان ضمن شفاف و صریح توصیف کردن روند گفتگو ها گامهای بعدی در زمینه مشارکت واقعی را مهم دانستند.