الجزایر خواستار پایان درگیری ها در سوریه شد

الجزایر,سوریه

تهران - ایرنا - ˈرمضان لعمامرهˈ وزیر خارجه الجزایر گفت که همه باید برای توقف درگیری ها در سوریه و حرکت بسوی گفت وگو در این کشور تلاش کنیم .

به گزارش پایگاه اینترنتی خبری لبنانی ˈالنشرهˈ، لعمامره یادآورشد: در سوریه برخی به خاطر درگیری ها مجبور به ترک خانه و کاشانه خود شده اند.

وی افزود: این موضوع سبب می شود که جامعه بین الملل تلاش خود را افزایش دهد و بر کوشش به منظور پایان دادن به کشتار و خونریزی و حرکت به سمت گفت و گو و بررسی راههای تامین امنیت و ثبات و وحدت ملت سوریه بیافزاید.

وزیر خارجه الجزایر یادآورشد: الجزایر از تمامی طرف های درگیر در سوریه می خواهد تا منافع این کشور را به همه چیز ترجیح دهند .

مترجمام ** 1487 **1010
کد N62419