ما می‌خواهیم بدویم، رییس‌جمهور کو؟

سیاسی

خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - طنز روز

رضا ساکی

خیلی‌ها انتظار دارند که هر کاری در دولت قبلی انجام می‌شده است، در دولت فعلی انجام نشود. مثلا برخی از طرفداران آقای روحانی که از دویدن مردم دنبال ماشین رییس‌جمهور خوش‌شان نیامده است، خواهان پس گرفتن رأی‌شان شده‌اند و می‌گویند ما به روحانی رأی داده‌ایم که دنبال مردم بدود، نه این که مردم به دنبالش بدوند.

این دوستان معترض البته این نکته را فراموش کرده‌اند که اگر آقای روحانی بدون تشریفاتِ بدوبدو، از فرودگاه مستقیم به ورزشگاه می‌رفت و دوربین‌ها دویدن مردم را ثبت نمی‌کردند، آن وقت برخی سایت‌ها و دوست‌نداران دولت توی بوق و کرنا می‌کردند که این دولت دولت مردمی نیست و دولتی که مردم دنبال ماشین رییسش ندوند، دولت نیست. این دوستان معترض این نکته را هم فراموش کرده‌اند که رسم هشت‌ساله را یک‌شبه می‌شود برداشت، چون این‌طوری صدای خود مردم در می‌آید که: ما می‌خواهیم بدویم، رییس‌جمهور کو؟

به هر حال درست یا غلط ، هشت سال مردم استقبال از رییس‌جمهور را این‌طوری دیده‌اند و حالا اگر یک رییس‌جمهور بدون مراسم بدوبدو، برود در ورزشگاه سخنرانی کند، زیاد خوبیت ندارد. آخر نمی‌شود که یک رییس‌جمهور ساعت‌ها در خیل جمعیت بماند و راه فرودگاه تا ورزشگاه را دوساعته طی کند و مردم از خوشی زیر چرخ اتومبیلش بروند، ولی یک رییس‌جمهور بی‌خیال این همه صحنه‌های زیبا و مردمی بشود و از فرودگاه تا ورزشگاه را با بالگرد طی کند.

شما خودتان را بگذارید جای یک رییس‌جمهور. من با این و سن و این سبیل‌هایی که دارم اگر یک روز سوار بر ماشینی بشوم که سقفش باز می‌شود حتما کله‌ام را بیرون می‌آورم و به همه دست تکان می‌دهم. اصلا یک لذتی دارد که گفتنی نیست. بویژه اگر یک لشکر با اسب و یک گردان موتورسوار در پیش و پس داسته باشی.

به هر حال وقتی رییس‌جمهوری به شهری می‌رود، یا مردم باید دنبال رییس‌جمهور بدوند، یا رییس‌جمهور دنبال مردم بدود. از آن‌جایی که دویدن رییس‌جمهور به صلاح نیست و از نظر امنیتی غلط است، این مردم هستند که دنبال او می‌دوند. قربان این مردم بروم. آن‌ها که به دویدن عادت دارند و از صبح تا شب در حال دویدن هستند. این دویدن هم روی آن همه بدوبدو. تازه در این دویدن می‌توانند آقای روحانی را که همیشه از تلویزیون دیده‌اند، به طور واقعی ببیند. هر چند به علت دویدن، تصویر آقای روحانی زیاد پرش دارد، ولی انصافا شفاف‌تر است.

باقی‌ بقای‌تان.

انتهای پیام

کد N61946