ایاد علاوی نخست وزیر عراق را به امتناع از تقسیم قدرت متهم کرد

ایاد علاوی,عراق

تهران - ایرنا - ˈایاد علاویˈ نخست وزیر اسبق عراق، مشکلات این کشور را متوجه دولت مرکزی و آن را ناشی از بی تمایلی ˈنوری المالکیˈ نخست وزیر فعلی به تقسیم قدرت دانست .

به گزارش ایرنا، علاوی روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی ˈسی.ان.انˈ، المالکی را متهم کرد که به آشتی و تقسیم قدرت باور ندارد و همین امر مانع از تحقق وعده های دولت در این زمینه شده است.

نخست وزیر سابق عراق که به طرفداری از سیاستهای عربستان مشهور است، همچنین با متهم کردن المالکی به مخالفت با دمکراسی، افزود که شرایط کنونی، عراق را بسوی یک حاکمیت استبدادی و در نتیجه از هم پاشیده شدن کشور و رشد گروه های تندرو پیش می برد.

وی آنچه را حمایت آمریکا از دولت المالکی خواند، یک اشتباه بزرگ دانست و گفت: حمایت آمریکا از دولت بغداد به واشنگتن مربوط است، اما آمریکا باید این مساله را هم برای المالکی روشن کند که حمایت آنها مشروط به عواملی همچون پیشرفت سیاسی، پایبندی به قانون اساسی و احترام به حقوق بشر است.

علاوی پس از سرنگونی رژیم ˈصدامˈ در سال 2003، به عنوان نخست وزیر قدرت را از ˈپل برمرˈ حاکم آمریکایی عراق تحویل گرفت و تا هنگام پیروزی ائتلاف ˈعراق یکپارچهˈ در انتخابات مجلس و معرفی ˈابراهیم جعفریˈ به عنوان نخست وزیر ، این سمت را بر عهده داشت.

مترجمام **1302**1651
کد N61845