با نقض حق بازگشت مطرح شد؛

پیشنهاد جان کری برای حل موضوع آوارگان فلسطینی

آفریقا و خاورمیانه

وزیر امور خارجه آمریکا پیشنهادی را برای حل موضوع آوارگان فلسطینی مطرح کرد که شامل 4 گزینه است.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مقام مسئول فلسطینی در گفتگو با روزنامه الغد چاپ اردن اعلام کرد که جان کری وزیر امور خارجه آمریکا، چهار گزینه را برای حل موضوع آوارگان فلسطینی مطرح کرده است.

وی که خواست نامش فاش نشود افزود: این گزینه ها به مثابه حق بازگشت آوارگان فلسطینی نیست. به موجب این گزینه ها، آوارگان فلسطینی می توانند به کانادا منتقل شوند و در این کشور زندگی کنند یا در هر کجا که هستند به ویژه در اردن باقی بمانند.

این مسئول فلسطینی خاطرنشان کرد: گزینه سوم فرا روی آوارگان فلسطینی، زندگی در کشور مستقل فلسطین است. به موجب گزینه چهارم نیز آوارگان فلسطینی درخواست اقامت به اسرائیل خواهند داد و این درخواست تنها در چارچوب انسانی و طبق استانداردها و ضوابط اسرائیل و برای مدت زمانی 15 ساله مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

وی اظهار داشت که اجرایی شدن این گزینه ها منوط به موافقت طرف های ذیربطی همچون اردن، کانادا و مقامات رِژیم صهیونیستی است.