انتقاد سخنگوی کمیسیون تلفیق از تاخیر دولت در ارائه تبصره هدفمندی

مجلس

سخنگوی کمیسیون تلفیق از تعلل دولت در ارائه تبصره مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در لایحه بودجه انتقاد کرد و گفت: قرار بود دولت همزمان با بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه تبصره مربوط به هدفمندی یارانه ها و فهرست شرکت های دولتی قابل واگذاری را به کمیسیون تلفیق ارائه دهد که تاکنون این امر محقق نشده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه ضمن ارائه گزارشی از آخرین مصوبات این کمیسیون با انتقاد از عدم ارائه تبصره مربوط به هدفمندی از سوی دولت به مجلس گفت: دولت تعهد داده بود که پیش از پایان بخش های درآمدی لایحه بودجه تبصره های مربوط به هدفمندی یارانه ها و فهرست شرکت های قابل واگذاری در لایحه بودجه 93 را به کمیسیون تلفیق ارائه دهد.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی افزود: بخش های درآمدی لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق به پایان رسیده و تبصره های مربوط به هدفمندی یارانه ها و فهرست شرکت های قابل واگذاری در لایحه بودجه مراعا گذشته شده و دولت تاکنون تصمیمات خود در این دو بخش را به کمیسیون ارائه نداده است.

وی با بیان اینکه ارائه بی هنگام این تبصره ها مشکلاتی را در بررسی لایحه بودجه بوجود می آورد، گفت: دولت باید سریعتر تبصره مربوط به هدفمندی و فهرست شرکت های قابل واگذاری را به کمیسیون تلفیق ارائه دهد.

به گزارش مهر، به گفته نمایندگان مجلس پیش از این دولت قول داده بود که تبصره مربوط به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها را همزمان با بررسی بخش های درآمدی لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق ارائه دهد. تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها در لایحه بودچه 93 مشخص نشده است. این امر موجب انتقادات نمایندگان شد. دولت پیش از این اعلام کرده بود که در لایحه ای جداگانه تکلیف این امر را مشخص خواهد کرد.

نوبخت سخنگوی دولت نیز چندی پیش مجددا از تنظیم لایحه ای برای مشخص کردن نحوه اجرای هدفمندی یارانه ها در سال 93 خبر داد.