عراقچی اعلام کرد:

جدول زمانی آزادسازی اموال بلوکه شده ایران/ اکسید ماهانه 15 کیلو اورانیوم 20درصد/رقیق سازی در 3 ماه

کد N61638