خانم نخست وزیر تکلیف تایلندی‌ها را یکسره کرد

کد N61634