سوریه،آفریقا، خاورمیانه و فقر محور مذاکرات کری در واتیکان

کد N61518