نخست وزیر تایلند:

استعفا نمی کنم

آسیا اقیانوسیه

با وجود برگزاری تظاهرات گسترده ضد دولتی در بانکوک، نخست وزیر تایلند گزارشها را درباره احتمال استعفای خود رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، یینگلاک شیناواترا اعلام کرد که با وجود ادامه تظاهرات ضد دولتی در این کشور از سمت خود استعفا نمی کند و اداره دولت را تا زمان پایان دوران نخست وزیری خود برعهده دارد.

وی افزود: به عنوان یک نخست وزیر موظفم که به وظایف خود عمل کرده زیرا متعهد به تحقق دموکراسی هستم.

نخست وزیر تایلند همچنین گفت: امروز چهارشنبه با احزاب مخالف درباره زمان دقیق برگزاری انتخابات پارلمانی و اینکه آیا این زمان از دوم فوریه به چهارم مه به تعویق می افتد یا خیر، گفتگو می کنم زیرا دولت پیش از هرگونه اقدامی باید مطالبات دیگر گروهها را در نظر بگیرد.