آمریکا ادای احترام وزیر خارجه ایران به عماد مغنیه را محکوم کرد: این اقدام ظریف پیام غلطی می فرستد!

انتخاب نوشت:

آمریکا طی بیانیه ای مداخله جویانه اقدام محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را در گذاشتن تاج گل بر مزار عماد مُغنیه، از رهبران ترور شده حزب الله لبنان، در جریان سفرش به این کشور محکوم کرد.

 هایدن سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا در بیانیه ای که از سوی دفترروابط عمومی کاخ سفید انتشار یافته گفت: تصمیم محمد جواد ظریف خوانساری برای ادای احترام به عماد مغنیه محکوم است.

این بیانیه افزوده است: اعمال عماد مغنیه و ادامه آن توسط حزب الله لبنان در منطقه با حمایت مالی و مادی ایران، تاثیری عمیق بر بی ثَباتی و اقدامات مخرب در لبنان و منطقه داشته است و اینگونه رفتار تنها سبب ارسال پیام غلط و افزایش تنش در منطقه می شود.
/27220

 

کد N61106