رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو با ایرنا:

مجلس آینده از اعتدال گرایان تشکیل می شود/ تهدید به سوال واستیضاح در شان مجلس با اقتدار نیست

کد N61075