اسرائیل مزارع خان یونس را بمباران کرد

واحد مرکزی خبر نوشت:

جنگنده های رژیم صهیونیستی دو بار مناطق کشاورزی خان یونس واقع در جنوب نوار غزه را بمباران کردند.
به گزارش شبکه تلویزیونی «اسکای نیوز عربی» شاهدان عینی تاکید کردند چون این دو حمله هوایی در مناطق کشاورزی به وقوع پیوست هیچ تلفات جانی دربر نداشته است.
یکی از اهالی منطقه در مصاحبه با خبرنگار شبکه «اسکای نیوز عربی» گفت: اسرائیل این منطقه و مزرعه های آن را بمباران کرده است. ما در این منطقه سموم کشاورزی و تجهیزات و وسایل آبیاری و موتور های برق برای چاههای کشاورزی نگهداری می کنیم و هیچ چیزی در این مناطق نیست که اسرائیل بخواهد آنها را بمباران کند. این مناطق تنها برای استراحت کارگران مشغول در مزارع قرار داده شده است و تنها برای سرو صبحانه و ناهار به این منطقه می آیند.

52261

کد N60978