با حضور رئیس جمهور

مراسم صبحگاه مشترک لشگر 92 خوزستان آغاز شد

دولت

مراسم صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی استان خوزستان در لشگر 92 زرهی ارتش این استان با حضور رئیس جمهور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس جمهور ضمن حضور در صبحگاه مشترک لشگر 92 زرهی ارتش در خوزستان از نیروهای نظامی و انتظامی حاضر در میدان سان دید.

این صبحگاه مشترک در مقر تیپ 192 زرهی شهید سرلشگر پرویز مدنی مبارکه لشگر 92 زرهی خوزستان برگزار شد.

قرار است تا دقایقی دیگر رئیس جمهور در بین نیروهای نظامی و انتظامی حاضر در این صبحگاه مشترک سخنرانی کند.