رییس و معاونین جدید شورای اقتصای و اجتماعی سازمان ملل انتخاب شدند

سازمان ملل,اکوسک

نیویورک، ایرنا- 54 عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل(اکوسک) رییس و معاونین جدید این شورا را برای مدت یکسال برگزیدند.

به گزارش ایرنا در جریان رای گیری امروز، مارتین سایدیک نمایند دائم اتریش در سازمان ملل برای مدت یکسال ریاست شورای اقتصادی و اجتماعی این نهاد بین المللی را برعهده گرفت.

همچنین ابراهیم دباشی نماینده دائم لیبی به نمایندگی از اتحادیه آفریقا، اوجون نماینده دائم کره جنوبی به نمایندگی از آسیا و کارلوس گنزالس نماینده دائم السالوادور به نمایندگی آمریکای لاتین به عنوان معاونین جدید اکوسک انتخاب شدند.

هنوز اروپای شرقی نماینده خود را انتخاب نکرده است، نستور اوروریو نماینده دائم کلمبیا در سازمان ملل ریاست اکوسک را برعهده داشت.

شورای اقصادی اجتماعی سازمان ملل که یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد است که در سال 1946 در چهار چوب منشور این سازمان پایه ریزی شد.

اعضای این شورا هر دو سال یکبار از سوی اعضای مجمع عمومی سازمان ملل برگزیده می شوند.

شورای مذکور وظیفه نظارت بر فعالیت های 14 نهاد تخصصی سازمان ملل را به عهده دارد .

شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متشکل از کمیته ها و کمیسیون های تخصی است که مباحث اقتصادی و اجتماعی در سطح جهان را پیگیری می کنند.

اروپام 2253 **1908
کد N60626