روحانی در تبلت خوزستانی ها

سفر دولت,روحانی,خوزستان

اهواز- ایرنا- تبلت جوانان خوزستانی روز سه شنبه روی یک چهره یعنی دکتر حسن روحانی رییس دولت تدبیر و امید زوم کرده بود.

به گزارش خبرنگار ایرنا کاروان دولت تدبیر و امید در نخستین سفر استانی روز سه شنبه از طریق فرودگاه اهواز وارد استان خوزستان شد.

سراسر مسیر حرکت کاروان دولت یازدهم در طول مسیر از فرودگاه بین المللی اهواز تا مصلای مهدیه امام خمینی (ره) این شهر شاهد حضور جوانان موبایل و تبلت به دستی بود که مشتاقانه از رییس جمهور خود فیلم و عکس می گرفتند.

جوانان و نوجوانان مشتاق خوزستانی که از ساعات اولیه صبح و به رغم انتظار چند ساعته در هوای سرد و مه آلود اهواز به عشق دیدار رییس جمهوری محبوب خود در مسیر حرکت کاروان حامل روحانی تجمع کرده بودند؛ اولین سفر دولت تدبیر و امید به استان خوزستان را در گوشی های خود ثبت کردند.

بسیاری از جوانان اهوازی هنگام عبور خودرو حامل رییس جمهوری از دوستان خود می خواستند تا در کنار خودرو وی که در میان جمعیت مشتاق متوقف شده بود از آنان عکسی به یادگاری بگیرد.

ده ها جوانان و نوجوان موبایل و تبلت به دست در مقابل ترمینال فرودگاه اهواز ؛ میدان فرودگاه ؛ میدان شهید بندر و ورودی مصلای مهدیه امام خمینی (ره) از دکتر حسن روحانی عکس و فیلم گرفتند.

بازار بلوتوث عکس و فیلم حسن روحانی در لحظه ورود به خیابان های شهر اهواز امروز بین جوانان اهوازی داغ بود.

یک نوجوان اهوازی به خبرنگار ایرنا گفت: 55 عکس از موقعیت های مختلف رییس جمهوری در طول مسیر به وسیله تبلت عکس گرفته ام که این عکس ها را به عنوان یادگاری نخستین سفر رییس جمهوری دولت تدبیر و امید نگه داری خواهم کرد.

یک سرباز وظیفه که به عنوان یگان حفاظت در ورودی مصلای اهواز مستقر شده بود هنگام عبور خودروهای حامل خبرنگاران با صدای بلند از خبرنگاران خواست تا از دکتر روحانی بخواهند جلوی گرانی را بگیرد.

این سرباز وظیفه گفت: به رییس جمهوری بگویید همه چیز گران شده؛ جلوی گرانی را بگیر.

سفر سه روزه رییس جمهوری و هیات دولت تدبیر و امید به استان خوزستان از روز سه شنبه آغاز شد.

هواپیمای حامل دکتر حسن روحانی ساعت 12 و 20 دقیقه ظهر روز سه شنبه در فرودگاه بین المللی اهواز به زمین نشست.

ک/4 648 ** 1917
کد N60614