میدل ایست آنلاین: سلفی ها مانند لاشخور زندگی می کنند

النصره القاعده سوریه

رامی خوری نویسنده سرشناس جهان عرب در مقاله ای که در پایگاه اینترنتی میدل ایست آنلاین منتشر شد سلفی ها را به لاشخورهایی تشبیه کرد که از کرامت عربی و نزاکت بشری گذارن می کنند.

به گزارش خبرآنلاین رامی خوری ریشه حضور گروههای ترورسیتی النصره، داعش و سایر گروه های سلفی و تکفیری در منطقه را به دو عامل نسبت داده است: عدم کفایت، ظلم، خشونت و فساد رژیمهای حاکم عرب بعلاوه تهاجم نظامی جنایتکارانه یا اشغال توسط اسرائیل، آمریکا، انگلیس،‌ روسیه و دیگر قدرتهای خارجی.

این شرایط هر سال گروههایی متشکل از دهها هزار نفر از مردان جوان سرخورده، منحرف و گمراه را به وجود می آورد که به این جنبشها می پیوندند راهی که افراد منحرف در غرب پیش گرفته و در دهه های اخیر به گروههای تبهکار خشونت طلب، مکاتب دینی موهوم و گروههای مواد مخدر پیوسته اند.

گروههای سلفی-تکفیری نشانه هایی گذرا از مشکلات و کمبودهای کشورهای ما هستند نه طلایه داران آینده ما و کشورهای ما. آنها قادرند در کوتاه مدت با زور نظامی بر بخشهایی از مناطق خاورمیانه مسلط شوند اما در بلند مدت با روشهای حکومتی بهتر، تحول منصفانه و عادلانه اجتماعی-اقتصادی و حقوق شهروندان روبرو خواهد بود. افراطیون سلفی-تکفیری در بیشتر کشورهای عربی آواره اند و مانند لاشخورها از کرامت عربی و نزاکت بشری گذران زندگی می کنند.

4949

کد N60532