درخواست مبارک برای شرکت در همه پرسی مصر

آفریقا و خاورمیانه

دیکتاتور مخلوع مصر خواستار شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید مصر شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، وکیل مدافع "حسنی مبارک" دیکتاتور سابق مصر از درخواست وی برای شرکت در همه پرسی قانون اساسی جدید مصر خبر داد. بر این اساس مبارک که به اتهام نقش داشتن در کشتار معترضان در انقلاب 2011 مصر در ماه آگوست از زندان آزاد شد، هم اکنون جهت درمان در یک بیمارستان نظامی در قاهره به سر می برد.

در همین رابطه "فرید الدیب" وکیل مبارک گفت: وی می خواهد رای بدهد. به گفته این وکیل رای مبارک به این همه پرسی "آری" است.

این در حالی است که مردم مصر در دوران حکومت سی ساله مبارک حتی تصور مشارکت در یک انتخابات آزاد و منصفانه را نیز نمی توانستند بکنند. آزادانه ترین انتخابات دوران مبارک مربوط به سال 2005 است که نتیجه آن اختصاص 99 درصد آرا به مبارک و حزب حاکم بود.