عبدالله گل خواستار شد

تجدید نظر دولت در سیاست خود در قبال سوریه

آمریکا اروپا

رئیس جمهور ترکیه خواستار تجدید نظر دولت کشورش در سیاست خارجی خود در قبال سوریه و اتخاذ سیاست برد برد در منطقه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت ، عبدالله گل رئیس جمهور ترکیه در نشست سالانه سفرای ترکیه در خارج از کشور خواستار تجدید نظر دولت در سیاست های خود در قبال سوریه شد.

وی همچنین در این نشست  که در آنکارا تشکیل شد خواستار تغییر سیاست های امنیت دولت نیز شد.

گل در این دیدار حل مشکلات داخلی و خارجی ترکیه را در گرو احساس مسئولیت جمعی ، تفکر جمعی ، گفتگو و همدلی خواند.

عبداللله گل گفت من معتقدم برای حل مشکلات در مرزهای جنوبی و رفع تهدیدات سیاسی باید در دیپلماسی و سیاست امنیتی خود تجدید نظر کنیم.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه گفت ما در جستجوی راهکاری جدیدی برای بازی برد برد در منطقه هستیم که این کار نیازمند صبر ، حوصله و پشتکار و در مواقع لزوم سیاست سکوت است.

وی در ادامه گفت سناریوی فعلی جاری در منطقه برای تمامی کشورها و نظام ها یک بازی باخت باخت است که باید تغییر کند.