آمریکا سخنان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را توهین آمیز دانست

کد N60416