رئیس جمهور:

تبیین نقش نخبگان در پیشبرد جامعه/ تشکل های صنفی اهمیت ویژه ای در جامعه دارند

دولت

رئیس جمهور با تاکید بر نقش و جامعه تشکل های صنفی در جامعه به تبیین نقش نخبگان در پیشبرد اهداف جامعه پرداخت.

به گزارش خبرنگار مهر حسن روحانی عصر امروز در جمع دانشگاهیان، نخبگان و فرهنگیان استان خوزستان با تبریک هفته وحدت اظهار کرد: من البته در این جلسه هدفم بیشتر شنیدن، استفاده کردن و بهره بردن بود که به این هدف نائل شدم.

نکات بسیار مهمی از سوی نمایندگان بخشهای مختلف بیان شد و مقصود ما هم از حضور در جمع فرهنگیان، دانشگاهیان و نخبگان شنیدن همین موضوعات بود.

رئیس جمهور با تشریح معنای نخبه تصریح کرد: مقصود ما از کلمه نخبه فقط آنهایی نیست که سمت، مدرک، شغل و منصب سیاسی و اجتماعی دارند.

ادامه دارد.......