به منظور شرکت در اجلاس داووس/

رئیس جمهور هفته آینده عازم سوئیس می شود

دولت

رئیس جمهور قرار است هفته آینده به منظور شرکت در اجلاس داووس (مجمع اقتصاد جهانی) عازم سوئیس شود.

به گزارش خبرنگار مهر، گفته می شود سفر رئیس جمهور به داووس برای شرکت در اجلاس مجمع اقتصاد جهانی سوم بهمن ماه انجام خواهد شد.

همچنین بر اساس شنیده ها در ارتباط با سفر احتمالی رئیس جمهور به آلمان برای شرکت در اجلاس امنیتی مونیخ هنوز برنامه ریزی نهایی صورت نگرفته است.