ترکیه خبر داد؛

کشف حوزه نفتی در نزدیکی مرز ایران و عراق

آمریکا اروپا

یک شرکت نفت دولتی ترکیه از کشف یک حوزه نفتی در نزدیکی مرز این کشور با ایران و عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از UPI ، یک شرکت نفت دولتی ترکیه اعلام کرد یک حوزه نفتی را در نزدیکی مرز این کشور با ایران و عراق کشف کرده است.

شرکت پترولیوم ترکیه که در این کشور به شرکت TAPO معروف است اعلام کرد این حوزه نفتی را در استان جنوبی سینارک در نزدکی مرز ایران و عراق کشف کرده است.

مدیر منطقه ای این شرکت اعلام کرد کشف این حوزه نفتی در شرایط سخت زمینی صورت گرفته است.

هنوز میزان ذخایر این حوزه اعلام نشده است.