نخست وزیر ترکیه پیشنهاد مصالحه داد

اردوغان,مصالحه,قانون اساسی

آنکارا- ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه روزسه شنبه پیشنهاد مصالحه بین احزاب سیاسی این کشور درباره تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستان ها در قانون اساسی ترکیه ارایه داد.

بگزارش ایرنا،وی روز سه شنبه درنشست گروه پارلمانی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ در مجلس ملی ترکیه این پیشنهاد را ارایه کرد.

اردوغان با عنوان اینکه هدف دولت آنکارا تغییر شورای عالی قضات و دادستانها از یک ایدئولوژی حاکم به یک شورای آزاد و دمکراتیک در یک ساختار جدید است،گفت:ما قوه قضاییه را از سلطه یک گروه و جماعت در آورده و به آن استقلال خواهیم داد.

نخست وزیر ترکیه با عنوان اینکه طرح تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها که از سوی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ارایه شده است مخالف قانون اساسی ترکیه نیست ، افزود : اگر نمایندگان احزاب مخالف بخواهندکه با همیاری یکدیگر مواد قانون اساسی در مورد شورای عالی قضات و دادستانها را تغییر دهیم ما طرح پیشنهادی خود را در صحن علنی مجلس مطرح نخواهیم کرد.

اردوغان با اشاره به اینکه مذاکراتی در این باره با احزاب مخالف ترکیه انجام خواهد شد، اظهارداشت : این مذاکرات روند تصمیم گیری در این باره را تعیین خواهد کرد.

او تصریح کرد : در صورتی که حزب حاکم و احزاب مخالف در این زمینه به توافق برسند احزاب حاضر در پارلمان ترکیه به نسبت نمایندگان خود می توانند در تعیین اعضای شورای عالی قضات و دادستان ها مشارکت داشته باشند.

طرح تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانها که هفته گذشته از سوی برخی نمایندگان حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ تقدیم مجلس ملی ترکیه شد با واکنش بسیار تند قوه قضاییه و احزاب مخالف ترکیه مواجه شده و به گفته مخالفان در صورت تغییر ساختار این شورا به صورت مورد درخواست حزب ˈعدالت و توسعهˈ استقلال قوه قضاییه در ترکیه از بین رفته و این شورا که به موازات دادگاه قانون اساسی عالی ترین نهاد قوه قضاییه مندرج در قانون اساسی است تحت نظارت وزیر دادگستری در خواهد آمد.

ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه در پی تشدید اعتراض ها علیه تلاش برای تغییر ساختار شورای یاد شده از رهبران احزابی که در مجلس ملی این کشور گروه پارلمانی دارند برای مذاکره و ابراز دیدگاه هایشان دعوت به عمل آورد.

خاورم**2012** 230**1856
کد N59929