محاکمه مجری سابق ˈبی بی سیˈ به اتهام آزار جنسی آغاز شد

انگلیس,بی بی سی,فساد اخلاقی

لندن - محاکمه یکی از مجریان سابق ˈبی بی سیˈ که به فساد اخلاقی و بیش از 10 فقره تجاوز و آزار و اذیت جنسی متهم شده است، روز سه شنبه در لندن آغاز شد.

به گزارش ایرنا، در نخستین جلسه محاکمه ˈدیو لی تراویسˈ که در دادگاه کیفری ˈساوت وارکˈ در جنوب لندن برگزار شد، 13 فقره اتهام آزار و اذیت جنسی و یک فقره تجاوز جنسی مطرح شده علیه وی توسط نماینده دادستان برای اعضای هیات منصفه قرائت شد.

این اتهامات مربوط به شکایت 11 نفر از زنان و دختران 15 تا 29 ساله (در زمان وقوع جرایم) می باشد که طی سال های 1976 تا 2008 میلادی توسط متهم مورد سوءاستفاده قرار گرفته اند.

این مجری سابق ˈبی بی سیˈ که اسم واقعی اش ˈدیوید پاتریک گریفینˈ می باشد، نخستین بار سال گذشته توسط تیم ویژه پلیس انگلیس که در مورد پرونده های تاریخی تجاوزات و سوءاستفاده های جنسی تحقیق می کند، بازداشت شد.

وی در این مدت به قید وثیقه آزاد بود ولی چند بار توسط پلیس بطور موقت بازداشت و بازجویی شد تا سرانجام پرونده وی برای رسیدگی به دادگاه کیفری ارسال گردید.

تراویس 68 ساله اتهامات وارده را رد کرده و تاکید نموده است که برای پاک کردن نام خود در دادگاه تلاش خواهد کرد.

وی در دهه های 1970 و 1980 میلادی از مجریان معروف رادیو ˈبی بی سیˈ بود و با جیمی ساویل دیگر مجری مشهور بنگاه سخن پراکنی بریتانیا که فساد اخلاقی گسترده وی سال گذشته فاش شد نیز ارتباطاتی داشته است.

نماینده دادستانی انگلیس پیش از تشکیل دادگاه گفته بود: ما پس از بررسی دقیق شواهد و مدارک جمع آوری شده توسط پلیس، به این نتیجه رسیدیم که از مجموع 19 اتهام مطرح شده علیه آقای تراویس، مستنداتی در مورد حداقل 13 اتهام وجود دارد که وی باید در دادگاه پاسخگوی آنها باشد.

همزمان محاکمه یکی دیگر از چهره های مشهور تلویزیونی انگلیس به نام ˈویلیام روچهˈ که در سریال مشهور ˈکرونیشن استریتˈ شبکه تلویزیونی ˈآی تی ویˈ ایفای نقش می کند، امروز در دادگاه کیفری شهر پرستون واقع در شمال انگلیس آغاز شد.

ویلیام روچه 81 ساله نیز به هفت فقره اتهام تجاوز و آزار و اذیت جنسی دختران 12 تا 15 ساله طی دهه 1960 میلادی متهم است.

طی ماههای اخیر پرونده های متعددی در زمینه کودک آزای و سوءاستفاده های جنسی علیه چهره های مشهور تلویزیونی انگلیس از جمله چندین مجری فعلی و سابق ˈبی بی سیˈ تشکیل شده است.

طی سال گذشته میلادی حداقل دو مجری سابق ˈبی بی سیˈ توسط دادگاه گناهکار شناخته شده و به زندان محکوم شدند.

اروپام**345
کد N59834