مرکز پژوهش‌ها بودجه بخش رسانه در سال 93 را بررسی کرد

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی اعتبارات اختصاص یافته به بخش رسانه را در قالب لایحه بودجه سال 1393 کل کشور بررسی کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز اعلام کرد: لوایح بودجه می توانند تصویری از اراده دولت در اهتمام و عطف توجه به برنامه یا دستگاه خاص و تغییر اولویت های دولت را در سال مالی آینده نشان دهد.

در گزارش حاضر تلاش شده با تکیه بر این فرض که قانون برنامه، معیار ارزیابی لوایح بودجه بوده و نیز توجه به اینکه کارآمدترین ابزار مجلس در نظارت بر روند اجرای قوانین برنامه و توجه به ماموریت دستگاه های اجرایی ، بررسی لوایح بودجه است در بخش اول ضمن مقایسه لایحه بودجه با احکام برنامه ، برنامه های حوزه رسانه مورد بررسی مقایسه ای با لایحه بودجه سال 1392 قرار گرفته گیرد و این مهم با توجه به اینکه لایحه بودجه سال 1392 نخستین لایحه دولت یازدهم است در واقع به نوعی مقایسه جهت گیری های مالی و اعتباری نخستین لایحه بودجه دولت یازدهم و آخرین لایحه دولت دهم محسوب می شود و از این جهت اهمیت مضاعف خواهد داشت همچنین سال 1393 چهارمین سال اجرای برنامه پنجم است که توجه مضاعف به احکام برنامه پنجم را می طلبد.

در بخش دوم اعتبارات دستگاه های حوزه رسانه ، صدا و سیما، شورای نظارت بر صدا و سیما ، خبرگزاری دانشجویان ایرانISNA و خبرگزاری جمهوری اسلامیIRNA مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.

یکی از ویژگی های مهم لایحه بودجه سال 1393 در مقایسه با سال 1392 در حوزه رسانه، کاهش 35 درصدی اعتبارات عمرانی برنامه های رسانه ای است . کاهش شدید اعتبارات مذکور با احکام مندرج در بندهای «الف» و «ب» ماده (3) قانون برنامه پنجم که بر اساس آن دولت مکلف است حمایت های لازم را از بخش غیردولتی در زمینه تولید، طراحی ، پخش و انتشار برنامه های هنری ، رسانه ای و فرهنگی به عمل آورد ، هماهنگی ندارد.

اعتبارات هزینه ای برنامه های رسانه ای در لایحه بودجه سال 1393 به میزان 15 درصد افزایش داشته و در مجموع کل اعتبارات برنامه های حوزه رسانه در فصل فرهنگ و هنر، رسانه های جمعی و گردشگری (30200) در لایحه بودجه سال 1393 رقمی معادل (11,340,649) میلیون ریال می شود که نسبت به اعتبارات برنامه های مشابه در لایحه بودجه سال 1392 که معادل (10,722,181) میلیون ریال بوده ، حدود 6 درصد افزایش یافته است.

در لایحه بودجه سال 1393 اعتبارات دو برنامه ساماندهی و توسعه رسانه ها و فعالیت های فرهنگی دیجیتال (30283) و برنامه حمایت و ارتقای مطبوعات (30255) به ترتیب 56 و 50 درصد نسبت به لایحه سال 1392 افزایش داشته و در میان برنامه های حوزه رسانه بیشترین درصد افزایش اعتبارات را به خود اختصاص داده اند. در حالی که در لایحه بودجه سال 1392 این دو برنامه با حدود 28 درصد کاهش دستخوش بیشترین میزان کاهش اعتبار در بین برنامه های رسانه ای بودند ، این افزایش اعتبار در صورتی که به منظور حمایت های لازم از فعالیت های رسانه ای بخش غیردولتی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی مصروف شود با ماده (3) قانون برنامه پنجم هماهنگ خواهد بود.

بر اساس بررسی های انجام شده در بخش دستگاه های رسانه ای اعتبارات خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) حدود 26 درصد افزایش داشته که بیشترین درصد افزایش در میان دستگاه های رسانه است.

انتهای پیام

کد N59775