مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد؛

رشد ۲۴ درصدی اعتبارات سلامت در لایحه بودجه 93

مجلس

سلامتی افراد یک «ذخیره سرمایه» است که به مرور زمان با گذر طبیعی عمر مستهلک می‌شود و بیماری سبب استهلاک غیرطبیعی آن می‌شود و سرمایه‌گذاری در سلامت (بهداشت، درمان و بازتوانی) این استهلاک را جبران می‌کند.

مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بررسی اعتبارات بخش سلامت در لایحه بودجه سال ۹۳، رشد ۲۴ درصدی آن را عنوان کرد. 

به گزارش ایلنا، دفتر مطالعات اجتماعی این مرکز اعلام کرد: انسان سالم، محور توسعه پایدار است و بر اساس اصل بیست و نهم قانون اساسی، بهره‌مندی از خدمات و مراقبت‌های بهداشتی ـ درمانی حقی است همگانی.

مقام معظم رهبری نیز در بیانات خود اشاره کرده‌اند که مقوله سلامت جزو اولویت‌های اصلی و مسائل درجه یک کشور است و بر بسیاری از مسائل دیگر اولویت دارد و حتی سلامت را لازمه عروج انسان می‌دانند.

سازمان جهانی بهداشت نیز سلامتی را مسئله‌ای چند بعدی تعریف می‌کند و حتی امروزه علاوه بر بعد جسمی‌، روانی و اجتماعی، جنبه معنوی را هم در نظر می‌گیرد.

سلامتی افراد یک «ذخیره سرمایه» است که به مرور زمان با گذر طبیعی عمر مستهلک می‌شود و بیماری سبب استهلاک غیرطبیعی آن می‌شود و سرمایه‌گذاری در سلامت (بهداشت، درمان و بازتوانی) این استهلاک را جبران می‌کند.

در این گزارش به بررسی اعتبارات بخش سلامت، اعتبارات فصل سلامت و اعتبارات وزارت بهداشت و آموزش پزشکی و دستگاه‌های وابسته در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی پرداخته شده است.

با توجه به در دسترس نبودن قانون بودجه سال ۱۳۹۲، برای بررسی عمیق‌تر اعتبارات سال جاری از اطلاعات گزارش شده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی استفاده شده است.

اهم نکات مربوط به بودجه سلامت در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ به شرح زیر است:

مجموع اعتبارات فصل بهداشت و سلامت (شامل ۴۷ برنامه) در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ مبلغ ۲۵۲، ۸۹۸۶۵۲ میلیون ریال (حدود ۲۵ هزار میلیارد تومان) است که نسبت به قانون بودجه سال ۱۳۹۲ رشد ۲۴ درصدی داشته است.

اعتبارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مشتمل بر اعتبارات ستاد، دانشگاه‌های علوم پزشکی، دستگاه‌های وابسته و متفرقه معادل ۲۷۲۲۹۸۰۰۰ میلیون ریال (حدود ۲۷ هزار میلیارد تومان) پیش بینی شده که نسبت به رقم مصوب سال گذشته ۲۱ درصد رشد داشته است.

بیشترین رشد مربوط به ستاد وزارت بهداشت (۴۵%) و سپس دانشگاه‌ها (۳۳%) است، به طوری که سهم دانشگاه‌های علوم پزشکی ۶۶ درصد از کل اعتبار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و با وجود اهمیت اجرایی شدن مفاد بند «ب» ماده (۳۴) قانون برنامه پنجم توسعه، اعتبار این بند به میزان ۹ درصد کاهش یافته است.

۹ درصد از اعتبارات پیش‌بینی شده از محل منابع عمومی دولت بر اساس مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ صرف برنامه‌های ذیل فصل بهداشت و سلامت خواهد شد، از این رو فصل بهداشت و سلامت در میان ۲۱ فصل پیش‌بینی شده در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، در رتبه چهارم قرار گرفته است که این امر می‌تواند بیانگر این باشد که دولت بخش سلامت را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده است.

اعتبارات پیش‌بینی شده برای اجرای بند «ب» ماده (۳۴) قانون برنامه پنجم، با توجه به گنجانده نشدن نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال ۱۳۹۳، میزان منابع حاصل از آن، جنبه صوری پیدا کرده است.

شایان ذکر است، بر اساس مفاد بند مذکور، اعتبار اختصاص یافته به این بند باید در جهت تحقق شاخص عدالت در سلامت و کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم باشد، در حالی که در لایحه سال ۱۳۹۳ اعتباراتی از این محل به برخی امور (همچون کمک به اجرای سیاست‌های جمعیتی کشور) اختصاص پیدا کرده است، که ارتباطی با هدف فوق الذکر ندارند.

گرچه با شیوه کنونی بودجه‌نویسی، برآورد دقیق اعتبارات اختصاص یافته به برنامه‌های بهداشتی، درمانی و دارویی امکانپذیر نیست، اما محاسبات تقریبی نشان می‌دهد، سهم اعتبارات بهداشتی، درمانی و دارویی از کل اعتبارات فصل بهداشت و سلامت در لایحه سال ۱۳۹۳ به ترتیب ۲۷، ۵۴ و ۱۸ درصد است.

این در حالی است که سهم هر یک از این برنامه‌ها در قانون بودجه سال گذشته، ۳۲، ۴۸ و ۱۸ درصد بوده است، بنابراین مشاهده می‌شود نه تنها سهم حوزه بهداشت کمتر از درمان است، بلکه سهم برنامه‌های بهداشتی از کل اعتبار فصل بهداشت و سلامت نسبت به سال گذشته، کاهش یافته است.

کد N59709