منصف المرزوقی:

قدرت را فقط به رئیس جمهور منتخب تونس واگذار می‌کنم

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهور تونس تاکید کرد: من فقط قدرت را به رئیس جمهور منتخب پس از برگزاری انتخابات سالم و شفاف واگذار می کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، "منصف المرزوقی" رئیس جمهور تونس در اظهاراتی در سومین سالروز پیروزی انقلاب مردم این کشور تاکید کرد: من فقط قدرت را به رئیس جمهور منتخب پس از برگزاری انتخابات سالم و شفاف واگذار می کنم.

وی افزود: تونس همواره وحدت و همبستگی خود راحفظ کرده و وارد جنگی داخلی نشده است. تونسیها در  سخت ترین شرابط نیز به همزیستی مسالمت آمیز  و گفتگو با دشمنان اعتقاد داشته اند.

المرزوقی افزود: دولت "علی العریض" به علت ناکامی استعفا نکرد، بلکه می خواهد از مرحله ای وارد مرحله دیگر شود.

وی تاکید کرد: دوران پیش رو  با اعلام بیانیه قانون اساسی، تداوم اقدامات دولت و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی همراه خواهد شد.

رئیس جمهور تونس با اشاره به شکست تحرکات تروریستی در تونس، افزود: ما شاهد وقوع کودتای واقعی علیه انقلاب و مشروعیت بودیم که البته به جایی نرسید.