گام مهم اسلام آباد و دهلی نو برای کاستن ازتیرگی روابط درسال 2014

هند,پاکستان

دهلی نو- ایرنا - مقامات بلند پایه تجاری هند و پاکستان هفته آتی مذاکرات تجاری را دردهلی نو آغاز می کنند که بدون شک گام مهی برای اسلام آباد و دهلی نو برای کاستن ازتیرگی روابط درسال 2014 پس از یک دوره پرتنش در سال 2013 است.

به گزارش ایرنا، دولت هند درباره دیداری که وزرای بازرگانی دو کشور هند و پاکستان 18 ژانویه (28 دی )خواهند داشت و این دیدار در حاشیه اجلاس مقامهای تجاری عضو اتحادیه سارک در دهلی نو صورت می گیرد.

هرچند دولت تصریح کرده که این دیدار نباید به از سرگیری روند گفتگو میان دو کشور تعبیر شود اما این رویداد خود گام مهی برای ذوب شدن یخ روابط تیره دوکشور ناشی از تنشهای مرزی درسال 2013 است.

پیش از دیدار آنان ˈشارماˈ، وزیر بازرگانی و صنعت هند و ˈخرم دستگیرخانˈ وزیر امور تجارت و منسوجات پاکستان دبیران بازرگانی دو کشور در تاریخ 15 ژانویه (25 دی ) با یکدیگر دیدار خواهند کرد.

موضوعاتی ازجمله برخورداری هند از شرایط تجاری مناسبترین کشور در تجارت تولیدات نفتی پاکستان را مورد بحث قرار می دهند.

سخنگوی وزارت امور خارجه هند گفت: دیدار وزرای دو کشور هند و پاکستان در حاشیه همایش تجاری دردهلی نو صورت می گیرد.

ˈسیداکبرالدینˈ افزود: خان برای شرکت در همایش مقامهای تجارت کشورهای عضو ˈسارکˈ به دهلی نو می آید و برداشت ما این است که مقامهای پاکستان تمایل دارند گامهای سازنده ای برای پیشرفت در راستان روند عادی سازی تجاری بردارند.

سخنگوی وزارت امور خارجه هند ادامه داد: دولت هند گام بعدی در روابط تجاری دو کشور را با توجه به نتیجه این نشست برمی دارد.

دبیران بازرگانی دو کشور هند و پاکستان آخرین بار در سپتامبر 2012 دیدار کرده بودند.

مسایلی همچون برداشتن مرزهای غیرتجاری، شرایط اعطای امتیاز ویژه تجاری به هند، تجارت انرژی و محصولات نفتی و گشایش شعبه های بانکی در این نشست وزرا مورد بحث قرار می گیرد.

روند آزادسازی تجاری دوجانبه پس از سربریدن سربازان هندی در ژانویه سال گذشته متوقف شد.

اکنون پاکستان مهلت اعطای موقعیت ویژه به هند را پشت سر گذاشته است و این کشور قرار بود در دسامبر گذشته یک هزار و 209 کالا در فهرست منفی تجاری را از میان بردارد.

پس از تیرگی روابط دهلی نو واسلام آباد بخاطر تنشهای مرزی در سال گذشته، این اولین دیدار مقامات دوکشور درسال 2014 است.

تنشهای مرزی ادامه دار در طول سال 2013 که منجر به کشته شدن تعدادی از نظامیان دو کشور نیز شد تا ماههای پایانی سال ادامه یافت و این تنشها، سردی و تیرگی شدید روابط بین دهلی نو و اسلام آباد را به دنبال داشت.

پس از این تنشها هند و پاکستان تمامی مذاکرات دوجانبه از جمله تجاری را لغو کرده و فقط مذاکرات مرزی بین فرماندهان نظامی دوکشور انجام شد.

دیدار وزیر بازرگانی هند و پاکستان در دهلی نو در هفته آتی خود می تواند آغازگر خوبی برای بهبود روابط دهلی نو و اسلام آباد باشد.

آساق** 2165** 589**1577
کد N59310