با تاکید بر لزوم مشارکت در ژنو2؛

واشنگتن و لندن مخالفان سوری را تهدید کردند

آفریقا و خاورمیانه

یک روزنامه انگلیسی در گزارشی از هشدار آمریکا و انگلیس به ائتلاف مخالفان سوری درباره پیامدهای شرکت نکردن در کنفرانس ژنو2 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، یک منبع در ائتلاف مخالفان ملی اعلام کرد: آمریکا و انگلیس به مخالفان درباره عدم حضور در کنفرانس ژنو 2 هشدار داده اند.

وی افزود: واشنگتن و لندن تهدید کرده اند در صورتی که ائتلاف مخالفان نتواند درباره مشارکت در کنفرانس ژنو 2 به توافق برسند، حمایتها از این ائتلاف متوقف خواهد شد.

این منبع با اشاره به موضع انگلیس و آمریکا در این باره افزود: فرانسه، عربستان سعودی و ترکیه نیز خواهان مشارکت ما در این کنفرانس هستند.

خاطرنشان می شود ائتلاف موسوم به ملی مخالفان سوری روز جمعه این هفته درباره مشارکت در کنفرانس ژنو 2 تصمیم گیری می کنید.