کاهش دسترسی کاربران در ترکیه به برخی از شبکه های اجتماعی

ترکیه,اینترنت

آنکارا - ایرنا - منابع خبری ترکیه امروز - سه شنبه - از کاهش دسترسی کاربران اینترنت این کشور به برخی از شبکه های اجتماعی خبر دادند.

به گزارش ایرنا ، این منابع خبری نوشتند که کاربران اینترنت در ترکیه امکان دسترسی به برخی از شبکه های اجتماعی که در آنها فیلم و تصویر قرار داده می شود، ندارند.

به نوشته این منابع خبری، این کاهش دسترسی کاربران به دستور دادگاه صورت گرفته است.

رسانه های خبری ترکیه به نقل از برخی از کاربران نوشتند که این محدودیت ها مانع از آزادی بیان و استفاده از شبکه های اجتماعی در ترکیه خواهد شد.

براساس این گزارش ، مجلس ملی ترکیه در پی ارائه لایحه ای، دامنه ممنوعیت های دسترسی های اینترنتی در این کشور را گسترش می دهد.

در راستای لایحه پیشنهادی وزارت ˈسیاست های اجتماعی و خانواده ترکیهˈ که تقدیم مجلس ملی ترکیه شده است، تصمیم به محدودیت دسترسی های اینترنتی باید طی 48 ساعت صورت گیرد و قطع برخی از سایت ها باید طی چهار ساعت انجام شود.

در طرح یاد شده شورای عالی ارتباطات ترکیه در زمینه قطع انتشارات اینترنتی می تواند راسا وارد عمل شود و علاوه بر آن میزان مجازاتها برای انتشارات اینترنتی منافی قانون، افزایش می یابد.

در راستای تغییرات یاد شده برخی پایگاه هایی که دسترسی به آنها امکان پذیر نیست و کاربران اینترنتی با تغییر ˈ دی.ان.اسˈ می توانند به آنها دسترسی یابند، نیز تماما قابل دسترسی نخواهند بود

براساس این گزارش ، هدف از اعمال محدودیت های یاد شده ممانعت از انتشار تصاویر ویدیویی مستهجن مربوط به مسوولین بلندپایه ترکیه و نیز نوارهای صورتی و تصویری مرتبط با موارد فساد مالی است.

در هفته های اخیر در رسانه های ترکیه اخباری مبنی بر وجود تصاویر ویدیوئی مستهجن حداقل 40 نماینده حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ از سوی مخالفان دولت منتشر شده بود.

خاورم ** 230 **1515
کد N59123