کریمی اصفهانی:جبهه پایداری وجمعیت ایثارگران دنبال استیضاح وزرای روحانی هستند/این دوتشکل،تعادل ندارند

آریا نوشت:

احمد کریمی اصفهانی،عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری در خصوص کارت زردهای مجلس به وزرای دولت یازدهم، اظهار داشت: تعدادی از نمایندگان هستند که برای هر موضوعی که اتفاق می افتد سوالات خود را مطرح می کنند و به استیضاح رو می آورند ضمن اینکه آقای روحانی کارهایی را که انجام می دهد جای سوال دارد اما ما هم در این حد معتقد به استیضاح مداوم نیستیم .
وی ادامه داد: بیشتر نمایندگان موافق استیضاح از دو گروه پایداری و جمعیت ایثارگران هستند . متاسفانه این دو گروه در کار خود تعادل ندارند. در واقع باوجود آنکه سوال از جمله امتیازات نمایندگان است اما باید دید آیا سوالی که مجلس و دولت را به هم بریزد صحیح است ؟
کریمی اصفهانی تاکیدکرد:ما با برهم زدن رابطه دولت و مجلس کاملا مخالفیم و معتقدیم  باید اعتدال در استیضاح وزرا رعایت شود .
وی معتقد است:رئیس مجلس تا حدودی می تواند در برخی مسائل ورود کند. البته ایشان تا آن حد مجاز نیست که نماینده را از حدود وظایفش منع کند . 

1717

کد N58200