حیدرپور در گفتگو با مهر:

وزارت خارجه متن توافقات اخیر با 1+5 را بطور کامل منتشر کند

مجلس

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: در مذاکرات کارشناسی اخیر موضوع محرمانه ای وجود ندارد، وزارت امور خارجه همچون گذشته با شجاعت متن فارسی توافقات را بدون کم و کاست در اختیار رسانه ها قرار دهد.

عوض حیدرپور، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به ضرورت انتشار کامل توافقات صورت گرفته اخیر پیرامون مسائل هسته‌ای کشورمان در سطح کارشناسان در ژنو گفت: همانطور که متن کامل توافقات صورت گرفته بین ایران و کشورهای عضو 1+5 در سطح وزرای امور خارجه در 3 آذر به طور کامل منتشر شد و مردم در جریان آن قرار گرفتند، متن توافقات اخیر نیز باید هر چه سریعتر منتشر شود.

وی افزود: در حال حاضر بخش عمده این توافقات در اختیار رسانه های غربی و دبیرخانه 1+5 و دبیرخانه آژانس قرار گرفته است اما انتظار می رود وزارت امور خارجه همچون گذشته با شجاعت متن فارسی توافقات را بطور کامل در اختیار رسانه ها قرار دهد.

نماینده مردم شهرضا ادامه داد: به نظر نمی رسد که در روند مذاکرات کارشناسانه موضوع محرمانه ای وجود داشته باشد بنابراین ملت ایران می تواند در جریان آن قرار گیرند.

حیدرپور خاطرنشان کرد: علاوه بر اینکه آقای عراقچی از طریق رسانه ملی مردم را در جریان روند مذاکرات انجام گرفته در سطح کارشناسان قرار می دهد، باید متن کامل مذاکرات نیز منتشر شود.

این نماینده مجلس گفت: در مذاکرات کارشناسی اخیر شفاف سازی بند بند توافقات انجام شده در 3 آذر سال جاری انجام شده است؛ علاوه بر شفاف سازی، یکسان سازی نیز در دستور کار مذاکرات کارشناسی اخیر بوده است بنابراین ملت ایران باید از محتوای آن با خبر شوند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی افزود: وزارت امور خارجه با تدبیر شورای عالی امنیت ملی هر چه زودتر متن توافقات انجام شده اخیر را منتشر کند.