تنها دستاورد نشست دوستان سوریه در پاریس از نگاه لوموند

سوریه

وزنامه فرانسوی لوموند روز دوشنبه تحلیلی از نشست روز یکشنبه گروه موسوم به دوستان سوریه ارائه داد.

به گزارش خبرآنلاین این روزنامه فرانسوی در خصوص این نشست نوشت:  با تمام شدن نشست گروه دوستان سوریه در پاریس باز هم مشخص شد که مخالفان سوری همچنان اختلاف نظرهای زیادی دارند و هنوز درباره مسائل سوریه و نشست ژنو دو نظر واحدی ندارند.

این روزنامه نوشته است پاریس به شدت تلاش کرده است در این نشست که با حضور نمایندگان 11 کشور حامی "ائتلاف ملی مخالفان سوری " و با شرکت "احمد جربا " رییس این ائتلاف در پاریس برگزار شد، ائتلاف مخالفان را به شرکت در کنفرانس "ژنو 2" متقاعد کند.

به نوشته این روزنامه تنها نتیجه ملموس این نشست این بود که ائتلاف مخالفان سوری مجددا روز جمعه 17 ژانویه در استانبول گرد هم بیایند و در این مورد تصمیم گیری کنند.

4949

 

کد N57954