عبدالمالک الحوثی:

آمریکا و اسرائیل علیه امت اسلامی توطئه می کنند

آفریقا و خاورمیانه

رهبر گروه الحوثی یمن با اشاره به توطئه های رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه امت اسلامی از گروههای یمنی خواست که مانع از ادامه دخالتهای واشنگتن در این کشور شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، عبدالمالک الحوثی گفت: آمریکا و اسرائیل توطئه بزرگی را علت امت اسلامی به طور مستقیم و از طریق ادوات خود در منطقه رهبری می کنند.

رهبر گروه الحوثی با اشاره به درگیری های این گروه با سلفی های تکفیری افزود: رویارویی ما در روزهای گذشته دفاع از خود و مقابله با محاصره ضد ما بود.

الحوثی تاکید کرد: کنفرانس گفتگو باید به دولتی که حقوق و کرامت ساکنان جنوب را برآورده سازد منتهی شود.

وی از همه طیف ها و گروههای یمنی خواست که مانع از دخالتهای آمریکا در امور یمن و نقض حاکمیت کشور شوند.