رهبر معظم انقلاب اسلامی:

روحیه مدیریت جهادی در اداره شهر تهران و کشور حاکم باشد