مدیر اتحادیه بازرگانی شهر اکوئیلا در ایتالیا تهدید به خودسوزی کرد

اکوئیلا,خودسوزی,ایتالیا

رم - ایرنا - مدیر یک اتحادیه بازرگانی شهر زلزله دیده ˈاکوئیلاˈپس از مراجعه به بانک مرکزی ایتالیا تهدید به خودسوزی علیه اوضاع بد اقتصادی کسبه و بازرگانان این شهر کرد.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری رسمی ایتالیا (آنسا)، ˈچلسو چونیˈ مدیر اتحادیه بازرگانی شهر ˈاکوئیلاˈ در شرق ایتالیا با مراجعه به بانک مرکزی، از اوضاع نگران کننده بازرگانان و کسبه در این شهر خبر داد و ضمن آغاز اعتصاب آب و غذا، تهدید به خودسوزی کرد.

وی که خود را در یک دستشویی در داخل بانک مرکزی ایتالیا حبس کرده، اظهار داشت که با خود مقداری بنزین و فندک همراه دارد و تهدید کرد که اگر دولت در سیستم بانکی این شهر بازنگری نکند، اقدام به خودسوزی خواهد کرد.

وی اظهار داشت: بازرگانان و کسبه کوچک در شهر اکوئیلا پس از زلزله در سال 2009 ، از سوی دولت مجبور به رها کردن مغازه های خود شدند، بدون اینکه در قبال آن از هیچ حمایتی برخوردار شوند. برخی نیز از ناامیدی و یاس اقدام به خودکشی کرده اند.

وی تهدید کرد که تا زمانی که دولت متعهد به بازنگری در سیستم بانکی برای حمایت از بازرگانان و کسبه در این شهر نشود، در بانک مرکزی می ماند.

وی گفت: سیستم بانکی در اکوئیلا نمی تواند همانند سایر شهرها که اوضاع عادی دارند، باشد. بازرگانان و کسبه این شهر در اوضاعی بسیار بد زندگی می کنند و در صورت ادامه این روند، این شهر به تدریج می میرد و مردم آنرا ترک می کنند.

گفتنی است که پس از زمین لرزه سال 2009 میلادی در اکوئیلا به قدرت 6.3 ریشتر که 308 قربانی و 1500 مجروح گرفت، ساکنان این شهر مجبور به ترک مرکز شهر و ساختمان های قدیمی شدند. ساکنان این شهر بارها علیه بی تفاوتی دولت دست به تظاهرات و اعتراض زدند.

اروپام/2171 ** 1514
کد N57767