حاکم دوبی: مصر بدون مرسی حال و روز بهتری دارد

مصر,دوبی

تهران- ایرنا- حاکم دوبی گفت که مصر بدون ˈمحمد مرسیˈ رییس جمهوری منتخب اسلام گرای مصر که در یک کودتای ارتش سرنگون شد حال و روز بهتری دارد.

خبرگزاری رویترز به نقل از بی بی سی گزارش داد که ˈشیخ محمد بن راشد ال مکتومˈ حاکم دوبی و نخست وزیر این کشور افزود: امارات به شدت به ˈاخوان المسلمینˈ بی اعتماد است و هنگامی که ˈمرسیˈ پس از سقوط ˈحسنی مبارکˈ دیکتاتور مصر در یک انتخابات آزاد به قدرت رسید مناسبات امارات با مصر سرد شد.

امارات همراه با عربستان از ˈعبدالفتاح السیسیˈ فرمانده ارتش مصر که ˈمرسیˈ را مخلوع کرد حمایت می کنند.

حاکم دوبی در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری مصر که قرار است اواخر سال 2014 برگزار شود گفت که السیسی بهتر است در ارتش بماند .

وی افزود: امیدوارم که السیسی در ارتش بماند و کس دیگری نامزد ریاست جمهوری شود.

هواداران السیسی در مصر او را یک ناجی که ثبات را به این کشور باز خواهد گرداند.

شیخ محمد در ارتباط با سوریه نیز گفت که امارات با پشتیبانی از آوارگان سوری در اردن و ترکیه موافق و حمایت از گروههای تروریستی که برخی از آنها تندرو هستند، مخالف است.

مترجمام**1533**1010
کد N57634