ادامه محدودیتهای آل خلیفه علیه فعالان بحرینی

آفریقا و خاورمیانه

منابع وابسته به مخالفان رژیم بحرین از بازداشت بازیکن تیم ملی والیبال و دو نفر دیگر در منطقه نبی صالح و نگرانی پدر احمد العرب از بازداشت شدگان درباره وضعیت فرزندش خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل پایگاه المنامه، یوسف المحافظه از فعالان حقوق بشری بحرینی اعلام کرد: مقامات امنیتی علی مرهون بازیکن تیم ملی والیبال، حسن عبدالحسین، حسین حسن القطان را در منطقه نبی صالح بازداشت کردند.

از سوی دیگر پدر احمد العرب از بازداشت شدگان رژیم بحرین گفت: سرنوشت پسرم که از پنجشنبه گذشته بازداشت شده است در پرده ای از ابهام قرار دارد.

وی افزود: نظامیان رژیم با یورش به منزل ما در شهرک حمد در پنجشنبه پسرم را بازداشت کردند.من نگران سرنوشت پسرم هستند زیرا خانواده های دیگر بازداشت شدگان از سرنوشت عزیزان خود آگاه شده اند اما هنوز ما تماسی دریافت نکرده ایم.من به مرکز امنیتی البدیع مراجعه کردم و آنها از وجود فرزندم ابراز بی اطلاعی کردند.

از سوی دیگر منابع وابسته به رژیم از تلاش مجلس این کشور برای وضع قانونی که افشای اسرار دولتی را ممنوع می کند خبر دادند.