گزارش خبری تصویری/

دفن آریل شارون در یک گاوداری/ مزرعه غصبی در 10 کیلومتری نوارغزه قرار دارد