باهنر در گفتگوی مشروح با مهر:

اصلاح‌طلبان بحث عبور از روحانی را کلید زده‌اند/ عزل و نصب‌ها در دولت به سرایدار مدرسه‌ها رسیده است/ فراکسیونی با محوریت تابش و مطهری شکل نخواهد گرفت