بازشدن پای مقامات سابق بانک مرکزی به پرونده بابک زنجانی

بابک زنجانی, مینو کیانی راد

با گذشت دو هفته از دستگیری بابک زنجانی، پای تعداد زیادی از مسئولین دولت سابق که برخی هنوز نیز سمت دارند به این پرونده گشوده شده است.

به گزارش آفتاب به نقل از انتخاب، در پرونده بابک زنجانی که از نظر جغرافیایی 6کشور ایران، تاجیکستان، امارات ، ترکیه، مالزی، ویک کشور اروپایی را در برمی گیرد و از نظر وزارتخانه و دستگاههای درگیر نیز از مسئولان بانک مرکزی و وزارت نفت وزارت اقتصاد تا یک وزارتخانه خاص و دبیرخانه خاص در این پرونده حضور دارند.
در این میان گفته می شود با جلو رفتن مسیر پرونده پای برخی مسئولین سابق وفعلی رسما به آن گشوده شده است.
در میان فهرست این مسئولین نام خانم مینو کیانی راد معاون ارزی محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی که بارها قسم خورده است بابک زنجانی ارتباطی با بانک مرکزی تحت مدیریت وی نداشته است دیده می شود.
گفته می شود حمایتهای بی دریغ و بدون چشم داشت! معاون ارزی وقت یکی از دلایل پیشرفت عجیب وسرازیر شدن رانتها به سوی بابک زنجانی بوده است.
اینکه خانم کیانی آیا خود به تنهایی اقدام به این کار کرده است یا تحت فشار و دستور از بالا دست به این اقدام زده ، موضوعی است که در تحقیقات روشن خواهد شد.
کد N57108