انجمن اسلامی معلمان رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شد

تسنیم نوشت:

نجمن اسلامی معلمان با تغییر در آئین‌نامه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، ریاست این شورا را برعهده گرفت.

افشین حبیب‌زاده نماینده خانه کارگر در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با تایید این خبر، گفت: آئین‌نامه شورا تغییر کرد و در آئین‌نامه جدید ترتیب روسای دوره‌ای مشخص شده است. از این‌رو ریاست به انجمن اسلامی معلمان واگذار شده است.

وی ادامه داد: براساس آئین‌نامه قبلی خانه کارگر رئیس دوره‌ای بود اما اخیرا آئین‌نامه جدید تصویب و نهایی شد و براساس ردیف و نوبت در آئین‌نامه، انجمن اسلامی معلمان رئیس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات شد.

/2727

 

کد N57037