از صبح امروز آغاز شد؛

مراسم تشییع جنازه "قصاب خاورمیانه" در میان تدابیر شدید امنیتی