نوسازی بافت‌ فرسوده با فرهنگ اتحاد و ایثارگری

ایران,شورای شهر

گروه شهری‌: عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از سازمان نوسازی شهر تهران حل مسئله نوسازی بافت فرسوده تهران و آینده مبهمی که با بروز زلزله در این بافت‌ها به وقوع می‌پیوندد را یکی از دغدغه‌های اصلی شورای اسلامی شهر عنوان کرد.

دیدگاه > ایران- گروه شهری‌:
عضو هیأت رئیسه شورای اسلامی شهر تهران در بازدید از سازمان نوسازی شهر تهران حل مسئله نوسازی بافت فرسوده تهران و آینده مبهمی که با بروز زلزله در این بافت‌ها به وقوع می‌پیوندد را یکی از دغدغه‌های اصلی شورای اسلامی شهر عنوان کرد.

الهه راستگو که رئیس کمیته مشارکت‌های مردمی هم هست آگاهی‌بخشی و حساس‌سازی‌ شهروندان نسبت به نوسازی بافت‌های فرسوده و جلب مشارکت مردم در این امر را یکی از راهکارهای نوسازی بافت فرسوده دانست و تأکید کرد که برای این منظور باید برنامه‌ریزی مناسب صورت پذیرد. وی حضور دستگاه‌های متولی، ارائه بسته‌های تشویقی و استفاده از سرمایه‌‌گذاران و افرادی که از توانمندی اقتصادی بیشتری بهره‌مند هستند را ازجمله عوامل مهم در فرایند نوسازی بافت‌های فرسوده اعلام کرد و گفت: با ارائه آموزش‌های مناسب به مردم عزیزمان می‌توانیم آنها را به نوسازی بافت‌های فرسوده متناسب با اصول شهرسازی مدرن ترغیب کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد که مردم با فرهنگ اتحاد و ایثارگری که در زمان انقلاب و دوران دفاع‌مقدس از خود نشان داده‌اند، گام دیگری در راستای نوسازی بافت‌های فرسوده تهران بردارند. گفتنی است در راستای آگاهی‌بخشی و بررسی ظرفیت‌های مشارکت مردمی «کارگروه آموزش و مشارکت در بافت فرسوده» در شورای اسلامی شهر تهران با حضور متخصصان این حوزه و کارشناسان سازمان نوسازی تشکیل شده است.