رئیس‌جمهور در جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی:/1/

توسعه پایدار بدون سلامت امکان پذیر نیست

دولت

ما برای حل مشکلات پزشکی نیاز به ساختار صحیح، شبکه قوی و نهادهایی داریم که بتواند رابطه بیمار با درمان را به صورت عادلانه و سالم تسهیل کند و لذا در یک جمله تحقیق برای نظام سلامت منحصر به علوم پزشکی نیست.

رئیس دولت یازدهم با بیان اینکه اگر بگوییم توسعه پایدار بدون سلامت و ارتقای آن امکان پذیر نیست، اظهار داشت: بوعلی سخن معروفی دارد که می‌گوید «جان و روح سالم در بدن سالم است» که ما را به اینجا می‌رساند که حتی آرامش، درست فکر کردن و درست اندیشیدن بدون سلامت و جسم سالم یا امکان پذیر نیست و یا سخت و پیچیده است.


به گزارش خبرنگار ایلنا، حسن روحانی در نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی که صبح امروز برگزار شد، گفت: برای اینکه کشور به پیشرفت و رشد برسد باید همه تلاش خود را برای انجام تحقیق بکار بگیرند و حوزه سلامت نیز مسائل خاص خود را در این زمینه دارد.


رئیس جمهور با بیان اینکه اگر بگوییم توسعه پایدار بدون سلامت و ارتقای ان امکان پذیر نیست، اظهار داشت: بوعلی سخن معروفی دارد که می‌گوید «جان و روح سالم در بدن سالم است» که ما را به اینجا می‌رساند که حتی آرامش، درست فکر کردن و درست اندیشیدن بدون سلامت و جسم سالم یا امکان پذیر نیست و یا سخت و پیچیده است.


روحانی با اشاره به اینکه همه کشور‌ها نتوانسته‌اند همه مشکلات نظام پزشکی را از بین ببرند، خاطرنشان کرد: دنیای پیشرفته با اینکه نتوانسته همه مشکلات را حل کند اما گام‌های بلندی برداشته‌ است که این گام‌ها در مسئله تشخیص یا درمان یا دارو و خدمات پزشکی نیست و فراگیر‌تر است.


وی ادامه داد: ما برای حل مشکلات پزشکی نیاز به ساختار صحیح، شبکه قوی و نهادهایی داریم که بتواند رابطه بیمار با درمان را به صورت عادلانه و سالم تسهیل کند و لذا در یک جمله تحقیق برای نظام سلامت منحصر به علوم پزشکی نیست.


ُروحانی با بیان اینکبره ای انجام پژوهش‌های نظام سلامت در کنار وزارت بهداشت باید دیگر سازمان‌ها نیز وارد عرصه شوند، تصریح کرد: باید در این زمنیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نیز و دیگر سازمان‌های تحقیقاتی نیز وارد شوند معاون علمی نیز باید گام‌های بلندی بردارد و بخش خصوصی نیز وارد عرصه شود.

کد N56771