رییس دوره‌ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات تغییر کرد / آئین‌نامه اصلاح شد

احزاب و تشکلها

ریاست دوره شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به انجمن اسلامی معلمان واگذار شد.

افشین حبیب‌زاده نماینده خانه کارگر در شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تغییر در آئین‌نامه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، گفت: در جلسه شب گذشته شورا هماهنگی، با تغییر در آئین‌نامه شورا  اولویت و ترتیب روسای دوره‌ای مشخص شد و ریاست این دوره شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به انجمن اسلامی معلمان واگذار شد.

به گزارش مهر، ریاست دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در دور قبل بر عهده خانه کارگر بود.