جان كری:

تعیین زمان اجرای توافق ژنو گام مهمی است

سیاست خارجی

کری که در پاریس به سر می‌برد، با استقبال از این توافق جدید، گفت که پایبندی ایران به تعهداتش «هوشیارانه و با دقت» رصد خواهد شد.

«جان کری» وزیر خارجه آمریکا از توافق ایران و گروه ۱+۵ برای تعیین ۲۰ ژانویه به عنوان زمان اجرای گام نخست توافق‌نامه ژنو، استقبال کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، کری که در پاریس به سر می‌برد، با استقبال از این توافق جدید، گفت که پایبندی ایران به تعهداتش «هوشیارانه و با دقت» رصد خواهد شد.

کری توافقات صورت گرفته را «گامی مهم» ارزیابی کرد.

بر اساس این گزارش، «عباس عراقچی» معاون وزیر خارجه ایران اعلام کرد که از تاریخ ۲۰ ژانویه «همه تحریم‌هایی که آن‌ها قرار است تعلیق کنند و در متن توافق‌نامه آمده است، تعلیق خواهد شد و اقدام‌هایی که قرار است ایران در رابطه با تعلیق ۲۰ درصد انجام دهد و اقدام‌هایی که قبول کردیم انجام نشود و جلو‌تر نرود» اجرایی خواهد شد.

کد N56309