با حضور رئیس جمهور؛

نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی آغاز شد

دولت

نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی با حضور رئیس جمهور آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم صبح امروز در مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی آغاز شده و قرار است طی آن از برگزیدگان جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی توسط رئیس جمهور تقدیر شود.

از بین 634 مقاله رسیده به دبیرخانه نوزدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی آثار برگزیده انتخاب شدند و قرار است طی آن از 27 شخصیت حقیقی و 17 شخصیت حقوقی با حضور رئیس جمهور قدردانی به عمل آید.

در این مراسم وزیران بهداشت و علوم،معاون علمی و فناوری رئیس جمهور و مشاور رسانه ای حسن روحانی حضور دارند.